Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Morena środkowa

Morena to materiał (zazwyczaj mieszanina materiału skalnego i gleby), który jest transportowany przez lodowiec i osadzony po jego wycofaniu się. Jednym z typów moren utworzonych przez lodowiec jest morena środkowa. Powstaje, kiedy dochodzi do połączenia dwóch lodowców i w wyniku zetknięcia ich brzegów powstaje linia biegnąca przez środek nowo powstałego, większego lodowca. Tę linię tworzy materiał pochodzący z dwóch moren bocznych łączących się ze sobą lodowców.

Moreny środkowe powstają jedynie w strefie ablacji lodowca, dlatego są dobrym wskaźnikiem, w którym miejscu przebiega linia pomiędzy strefą akumulacji i ablacji lodowca.

Kiedy lodowiec się topi, pozostawia za sobą uformowany z niesionego materiału wał, przebiegający przez środek doliny.

Jerome Wyckoff, https://www.britannica.com/science/medial-moraine)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.