Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Morena powierzchniowa

Materiał skalny transportowany na powierzchni lodowca, który pochodzi głównie z niszczenia stoków górskich otaczających lodowiec.

Powstaje podczas obrywów mas skalnych oraz przy transporcie materiału przez lawiny śnieżne bądź gruzowe. Miąższość moren powierzchniowych może sięgać od kilku milimetrów do kilku metrów. Przestrzenny rozkład materiału gruzowego wpływa na zmiany masy lodowca. Głównym efektem ciągłej pokrywy gruzowej o miąższości powyżej kilku centymetrów jest izolacja i redukcja topnienia powierzchni lodowca. Cieńsza warstwa gruzu przyspiesza topnienie.

Lodowce pokryte materiałem morenowym występują powszechnie w rejonach górskich jak Himalaje, Pamir, Kaukaz, Alpy, na Alasce i Alpach Południowych na Nowej Zelandii.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.