Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Supraglasialt debris

Supraglasialt debris er rester av bergarter, jord, etc. som fraktes på overflaten av en isbre (supra betyr overside, mens sub betyr underside).

Tykkelsen på debrislaget kan variere fra noen få millimeter til flere meter. Hvordan debriset er fordelt på isbreen påvirker hvordan dens volum endrer seg over tid (dens massebalanse). Et sammenhengende debrislag på mer enn fem centimeter gir redusert ablasjon, mens et tynnere debrislag øker ablasjonen.

Supraglasialt debris er spesielt vanlig i mer sørlige fjellområder som Himalaya, Kaukasus, Alpene og New Zealand.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.