Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Isbre massebalanse

Massebalansen til en isbre er forskjellen mellom akkumulering (tilførsel av ny is) og ablasjon (tap av gammel is). Den kan måles over ett år (årlig massebalanse) eller over flere år (langsiktig massebalanse).

Den vanligste er å måle massebalansen i løpet av et hydrologisk år. Det hydrologiske året begynner når ablasjonen har vært på sitt største (noe som alltid skjer på sommeren fordi det da er varmest). Det slutter det neste året når ablasjonen igjen har vært på sitt største.

Det hydrologiske året er altså delt inn i «akkumuleringsperioden» (vinterperioden), når isbreen bygger opp ismasse (vanligvis fra august eller september) og «ablasjonsperioden», når isbreen mister ismasse (vanligvis fra april/mai).

Isbreens massebalanse måles med ablasjonsstaver.

Massebalanse for isbreen Hans på Spitsbergen

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.