Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Mbeturina të tepërta

Këto janë tip mbeturinash (shkëmbinj, tokë, etj.) që mbahen në sipërfaqen e një akullnaje. Mbeturinat zakonisht kanë origjinën nga shkëmbinj, si dhe borë të përziera dhe ortekra nga anët e luginave të pjerrëta.

Trashësia e mbeturinave mund të jetë nga disa milimetra në më shumë se disa metra. Mënyra se si mbulesa e mbeturinave shpërndahet mbi sipërfaqen e një akullnaje, ndikon në ndryshimin e vëllimit të akullnajës me kalimin e kohës. Një mbulesë e vazhdueshme e mbeturinave me trashësi më shumë se pesë centimetra në sipërfaqen e akullnajave zvogëlon akullin e shkrirë, ndërsa një shtresë mbeturinash më e hollë se pesë centimetra rrit shkallën e akullnajës se shkrirë.

Akullnajat e mbuluara nga mbeturinat janë të gjera dhe të zakonshme në rajonet malore si Himalaja, Pamiri, Malet e Kaukazit, Alaska, Alpet dhe Alpet Jugore në Zelandën e Re.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.