Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Mattak

Gjithashtu i njohur dhe si maktaaq, maktak, maktaq (shikoni në Inuktitut Living Dictionary), në varësi të disa dialekteve të folura nga Inuits, njerëzit vendës (indigenous people) që jetojnë në Grenlandë, ose itgilgyn në gjuhën Chukchi dhe kyltyngyn në gjuhën Nenets – grupet etnike që jetojnë në Siberi.

  • Mattak është një balenë me feta (zakonisht kokë e balenës, pjesë të balenës beluga ose narwhal përsëri balenë e vogël ) me lëkurë të rëndë.
  • Fillimisht është shërbyer i gjallë, por në ditët e sotme mund të konsumohen i skuqur, shumë i skuqur ose i tharë.
  • Është ushqim tradicional në kuzhinën Inuits, Chukchi dhe Nenets.
  • Mattak është i pasur me vitaminë C dhe përdoret për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në dietë të njerëzve vendës që jetojnë në Artcic.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.