Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Lodowiec

Lodowiec jest to masa lodu naturalnie występująca na lądzie. Aby móc zostać uznanym za lodowiec, obiekt musi przetrwać wiele lat i być zbudowanym z lodu lodowcowego – to jest takiego, który tworzy się na drodze akumulacji i przekształcania śniegu.

Lodowce mają różne kształty i rozmiary. Najmniejsze z nich nie przekraczają 1 km2, podczas gdy największe, zwane lądolodami, mogą pokrywać całe kontynenty. Lodowce najczęściej tworzą się w górach, miejscach, gdzie występuje dużo opadów, a temperatury są na tyle niskie, żeby pozwolić śniegowi przetrwać lato. W miarę gromadzenia się śniegu w ciągu kolejnych lat jego najniższe warstwy przekształcają się w firn i później w lód lodowcowy pod wpływem ciśnienia leżącego powyżej śniegu. Proces ten nazywamy metamorfizmem śniegu. Pomimo statycznego wrażenia, jakie sprawiają, lodowce są w ciągłym ruchu. Tak duże masy lodu zachowują się inaczej, niż znana nam kostka lodu. Są one do pewnego stopnia elastyczne, co pozwala lodowcowi spływać pod własnym ciężarem, choć bardzo wolno. Spływ ten powoduje napięcia w masie lodu, które z kolei mogą skutkować pęknięciami i tworzeniem się szczelin.

Lodowce i lądolody to największy światowy rezerwuar słodkiej wody. W wielu regionach świata, szczególnie w południowo-wschodniej Azji  i Ameryce Południowej, ludzkie populacje uzależnione są od wody spływającej z topniejących lodowców. Dostarcza ona wody pitnej, nawadnia pola, a nawet zapewnia energię dzięki hydroelektrowniom. Globalne zmiany klimatu uderzają silnie w lodowce, zagrażając tym społecznościom.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.