Полумрак

Залезът е времето между залеза и нощта, както и между нощта и изгрева, когато слънцето е под хоризонта, но атмосферата е осветена от слънцето. Този ефект на осветяване е резултат от излъчването на слънчевата светлина от горната атмосфера.
Има три вида здрач, определени от това докъде е слънцето под хоризонта:

  • навигационен здрач
  • морски здрач
  • астрономически здрач.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.