Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Слънчев вятър

Слънчевият вятър е външен поток от заредени частици, излъчвани от слънцето под формата на плазма, състояща се предимно от електрони и протони, пренесени със слънчевото магнитно поле.
Различните скорости на слънчевия вятър са свързани с различни региони на слънцето. Тъй като слънцето се върти, тези плазмени потоци с висока и ниска скорост създават спираловиден модел в пространството.

Скоростта на слънчевия вятър в посока на земята обикновено е около 400 км / ч, по време на тихи слънчеви условия, но се увеличава, когато се създават дупки в короната и се насочват към земята. Внезапните промени в скоростта на слънчевия вятър оказват влияние върху формата на земната магнитосферата  и могат да създадат геомагнитни бури, които на свой ред могат да причинят смущения в комуникацията на земята.

Слънчевият вятър също така инжектира заредени частици в магнитосферата, където те се носят по линиите на геомагнитното поле и могат да навлязат в горната атмосфера в района на ауроралните овали, причинявайки аурорални събития.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.