Термосфера

Термосферата е слоят на атмосферата на земята, който започва от прибл. 80 км над земната повърхност, където температурата се увеличава с надморската височина. Увеличаването на температурата се дължи на абсорбцията на UV радиацията от слънцето, както и на химичните процеси, причинени от UV абсорбцията (йонизация, дисоциация), което е допълнителен източник на топлина. Термосферата завършва с термопаузната зона на земната атмосфера, където температурата вече не се увеличава с нарастващата височина. Аурорите се срещат в термосферата.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.