Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Termosfera

Termosfera është shtresa e atmosferës së Tokës që fillon përafërsisht 80 km mbi sipërfaqen e Tokës, ku temperatura rritet me rritjen e lartësisë. Rritja e temperaturës është shkaktuar nga thithja e rrezatimit UV nga dielli, si dhe nga proceset kimike të shkaktuara nga absorbimi UV (jonizim, disocim), që është një burim shtesës së nxehtësisë. Termosfera përfundon me zonën termopauzë të atmosferës së Tokës, ku temperatura nuk rritet me rritjen e lartësisë. Aurorat ndodhin në termosferë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.