Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Фенология

Фенологията е изследването, което измерва времето на събитията от жизнения цикъл във всички живи същества. Жизненият  цикъл на организма е период от време, включващ едно поколение чрез възпроизвеждане. Така че, когато мислим за жизнен цикъл в организма, не е задължително да говорим за неговия живот, а по-скоро за период от време, необходимо за възпроизвеждане на едно поколение. Събитията от жизнения цикъл са известни също като фенофази. В растенията това включва първото листо, бумбурст, първото цвете, последно цвете, първо узрелите  плодове, разсейване на семената ,и междувременно и промяна на цвета на листа. При животните фенофазите включват чифтосване, производство на потомство, отглеждане на малките, хибернация и миграция.

Учените,  които изучават фенологията, се наричат ​​фенолози. Те се интересуват от времето на конкретни биологични събития във връзка със сезонните и климатичните промени. Сезонните и климатични промени са някои от неживите или абиотични компоненти на околната среда, които оказват влияние върху живите или биотичните компоненти. Сезонните промени могат да включват вариации в продължителността на деня, температурата,  и дъжд или снеговалеж. Фенолозите се опитват да научат повече за абиотичните фактори, на които отговарят растенията и животните.

Отделните видовете използват предсказуемите годишни промени в климата, за да определят кога започват естествени събития като размножаване или цъфтеж.

Трите основни абиотични фактора, които влияят върху фенологията, са:

  • Слънчева светлина
  • Температура
  • Валежи (дъжд, снеговалеж и др.)

Тези три фактора работят заедно, за да определят времето на природните събития.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.