Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Fenologji

Fenologjia është studimi që mat kohën e ngjarjeve të ciklit jetësor në të gjitha organizmat e gjallë. Cikli jetësor i një organizmi është periudha kohore që përfshin një brez të vetëm nëpërmjet riprodhimit. Pra, kur mendojmë për një cikël jetësor në një organizëm, ne nuk jemi duke iu referuar domosdoshmërisht jetës së tij, por periudhës së kohës që duhet për të riprodhuar një brez. Ngjarjet e ciklit jetësor njihen gjithashtu si fenofaza. Në bimë, kjo përfshin gjethe të parë, budburst, lule e parë, lule e fundit, fruta e parë e pjekur, shpërndarje e farave dhe ndryshim i ngjyrës së gjetheve (ndër të tjera). Në kafshë, fenofaza përfshin mating, prodhimin e pasardhësve, molting, letargji, dhe migracionit (ndër të tjera).

Shkencëtarët që studiojnë fenologjinë quhen phenologists. Ata janë të interesuar në kohën e ngjarjeve specifike biologjike në lidhje me ndryshimet sezonale dhe klimatike. Ndryshimet sezonale dhe klimatike janë disa nga komponentët jo të gjallë ose abiotik të mjedisit që ndikojnë në komponentët e gjallë ose biotik. Ndryshimet sezonale mund të përfshijnë variacionet në gjatësinë e ditës, temperaturën dhe shiun ose borën. Fenologët përpiqen të mësojnë më shumë për faktorët abiotikë që përgjigjen bimët dhe kafshët.

Speciet përdorin ndryshimet e parashikueshme vjetore në klimë për të përcaktuar kur fillojnë ngjarjet natyrore siç janë mbarështimi ose lulëzimi.

Tre faktorët kryesorë abiotikë që ndikojnë fenologjinë janë:

  • dritë dielli
  • temperaturë
  • Reshjet (reshjet, reshjet, etj)

Këta tre faktorë punojnë së bashku për të përcaktuar kohën e ngjarjeve natyrore.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.