Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Fekondim i vonuar

  • Fekondimi i vonuar është një përshtatje fiziologjike ndaj shtatëzënisë në disa gjitarë.
  • Pa të, një vezë e fekonduar në trupin femëror i ngjitet pothuajse menjëherë mitrës së saj dhe fillon të zhvillohet në një fetus.
  • Me fekondimin e vonuar, veza e pllenuar mbetet joaktive për disa javë apo edhe muaj para se të bashkëngjitet dhe fillon të zhvillohet. Femra e vë shtatzëninë e saj “në pritje” për njëfarë kohe.

Me fekondimin e vonuar, femra fiton njëfarë fleksibiliteti për sa kohë qëndron shtatzënë (në krahasim me për shembull njerëzit, të cilët për nga natyra nuk kanë implantim të vonuar).

  • Në përgjithësi është e rëndësishme për kafshët e egra të lindin në një kohë të caktuar të vitit, zakonisht kur pranvera është mjaft e ngrohtë.
  • Me fekondimin e vonuar, koha e lindjes nuk varet shumë nga koha e çiftëzimit.
  • Kjo i lejon femrat të kalojnë kohë më të gjatë në kërkim të bashkëshortit të përsosur.

Brunbjørn kan sette graviditeten sin “på pause” rett etter befruktning for å sikre at avkommet blir født under gunstige forhold. Foto: Paul E. Aspholm, NIBIO

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.