Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Evolucion

  • Evolucioni është se si ndryshojnë speciet me kalimin e kohës.
  • Një ndryshim evolucionar gjithmonë përfshin një ndryshim në përbërjen gjenetike të një specieje.
  • Mund të ndodhë në një popullsi lokale të një specieje, ose mund të ndodhë pak a shumë për popullsinë e plotë të specieve.
  • Nëse një popullatë lokale ndryshon shumë në krahasim me popullsitë e tjera, ajo eventualisht mund të zhvillohet në një specie tjetër.
  • Evolucioni po ndodh vazhdimisht rreth nesh në hapa të vegjël, të vegjël, por kërkon qindra e mijëra vjet për të formuar një specie të re.
  • Evolucioni gjithashtu përfshin speciet që vdesin.
  • Për fat të keq, ky është një proces shumë i shpejtë sesa formimi i specieve të reja.
  • Zakonisht ndodh nëse mjedisi ndryshon më shpejt se sa speciet mund të përballojnë.
  • Një shembull i rëndësishëm historik është kur njerëzit shpiknin armë.
  • Papritmas ne mund t’i vrisim kafshët në një distancë shumë më të gjatë sesa ata ishin evolucionarë të përshtatur për ta konsideruar si të rrezikshëm.

Humans and other primate species have evolved from a common ancestor. Here you can see that they essentially have the same skeleton parts, but that each part differs a little in size and angle between the species. This is evolution! Photo: Tim Vickers, via Wikimedia Commons

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.