Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Evolusjon

Evolusjon er hvordan arter endres over tid. En evolusjonær endring innebærer alltid en forandring i artens genetiske sammensetning. Dette kan skje i en lokal bestand av arten, eller det kan skje mer eller mindre for alle bestandene av arten. Hvis en lokal bestand endres mye i forhold til de andre bestandene, kan det etter hvert oppstå en ny art. Evolusjon skjer i små, små steg rundt oss hele tiden, men det tar hundrevis til tusenvis år å danne en ny art.

Evolusjonen innebærer også at arter dør ut. Dessverre er dette en mye raskere prosess enn dannelsen av nye arter. Det skjer vanligvis hvis miljøet endres raskere enn det arten kan tilpasse seg. Et viktig historisk eksempel er da mennesker oppfant skytevåpen. Plutselig kunne vi drepe dyr på mye lengre avstander enn det de var evolusjonært tilpasset til å anse som farlig.

Mennesker og andre primater har utviklet seg fra en tidligere felles art. Her ser du at de grunnleggende har de samme skjelettdelene, men at hver del har litt forskjellig størrelse og vinkel fra art til art. Dette er evolusjon! Foto: Tim Vickers, via Wikimedia Commons

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.