Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ewolucja

Ewolucja to zmiana zachodząca w gatunku w czasie. Zmiana ewolucyjna zawsze wymaga zmian w jego genotypie. Może to wystąpić w lokalnej lub całej populacji danego gatunku. Jeśli lokalna populacja zmienia się znacznie w porównaniu do innych populacji, może ostatecznie dojść do powstania nowego gatunku – rozejścia się linii ewolucyjnych. Ewolucja jest powolnym, ciągłym procesem, który przebiega bez przerwy, ale zmiany takie jak powstanie nowego gatunku wymagają co najmniej setek tysięcy lat.

Ewolucja wiąże się także z wymieraniem gatunków, które jest procesem szybszym niż powstawanie nowych. Do wymierania zwykle dochodzi, jeśli środowisko zmienia się szybciej, niż gatunek jest w stanie się zmienić – zaadaptować. Przykładem może być pojawienie się dobrze uzbrojonego drapieżnika – polującego człowieka, który mógł zabijać zwierzęta znacznie skuteczniej, a zwierzęta nie były w wielu przypadkach w stanie wystarczająco szybko przystosować się do nowej sytuacji.

Ludzie i inne ssaki naczelne wyewoluowały ze wspólnego przodka. Pozostały podobieństwa – prawie identyczne elementy szkieletu, różniące się jednak rozmiarem i ustawieniem między gatunkami. To właśnie ewolucja!
Zdjęcie: Tim Vickers via Wikimedia Commons

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.