Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Skład genetyczny

Geny to odcinki DNA, które kodują to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Każdy osobnik ma ustalony zestaw genów, a te różnią się między osobnikami. Ta zmienność sprawia, że możemy mówić  o składzie genetycznym, a więc jakie geny występują u osobnika, jak często występują u osobników danego gatunku czy też w danej populacji tego gatunku.

Zmiany w składzie genetycznym prowadzą do zmian ewolucyjnych.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.