Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Përbërja gjenetike

  • Gjenet janë proteina të vogla që dekodojnë (deshifrojnë) atë që kemi trashëguar nga paraardhësit tanë dhe ata pjesërisht e formësojnë gjithçka që jemi dhe bëjmë.
  • Çdo individ ka një grup fiks të gjeneve, por grupi i gjeneve ndryshon midis individëve. Ky ndryshim e bën të dobishme për ne që të flasim për përbërjen gjenetike.

Kjo është, cilat gjene ekzistojnë në një individ dhe sa janë të zakonshme nëse i shohim të gjithë individët e një specie (ose një popullsi lokale të një specieje). Nëse përbërja gjenetike ndryshon, mund të ndodhë evolucioni.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.