Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Naturlig seleksjon og adapsjon

Dere kjenner nok alle til Darwin og hans berømte teori om naturlig seleksjon. Enkelt oppsummert, naturlig seleksjon avgjør hvem som overlever og hvem som dør. Naturen forandres normalt veldig sakte med mindre en meteoritt faller eller vi mennesker gjør for store inngripen. De egenskapene som gjorde at våre nyere forfedre overlevde, er trolig også de egenskapene som gjør at vi vil overleve i dag. De som har mest av disse egenskapene vil mer sannsynlig overleve, og derfor forsterkes akkurat disse egenskapene for hver nye generasjon. Vi sier at disse egenskapene er «evolusjonære tilpasninger».

Naturlig seleksjon er ofte sitert som «den sterkestes rett», noe som får folk til å tro at det handler om å ha mest mulig styrke, godt utseende, intelligens eller en annen slik gunstig egenskap. Gjett hva, livet er ikke så enkelt! Ofte skjer uventede ting. I mange miljøer er det ikke de sterkeste eller de flotteste som klarer seg, men de som har mange egenskaper å spille på. De kan lettere utvikle nye ferdigheter hvis levekårene brått endres. Noen ganger er det også ren skjær flaks som avgjør om du overlever eller dør.

Foto: adapted from Lur thematic encyclopedia, via Wikimedia Commons

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.