Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Фотосинтеза

Фотосинтезата е процесът, чрез който растенията използват енергията от слънчевата светлина, за да произвеждат органичен материал (който съхраняват), както и кислород (който те отделят в атмосферата) от въглероден диоксид (CO2) и вода (H2O). Животните не могат да направят това, и поради това те трябва да ядат растения или други животни, разположени по-ниско в хранителната верига, за да получат енергия. Растенията извършват фотосинтеза, като използват зеления пигмент хлорофил.

Фотосинтезата до голяма степен отговаря за производството и поддържането на съдържанието на кислород в земната атмосфера и доставя всички органични съединения и по-голямата част от енергията, необходима за живота на земята. Изграждането и разграждането на въглеродния материал – от въглероден диоксид до сложни органични молекули (фотосинтезата) и обратно на въглероден диоксид (дишането) – е част от това, което обикновено се нарича глобален въглероден цикъл.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.