Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Tермокарст

Това е процес на деградация на пермафроста, който е богат на лед; той бързо се навлиза в дълбоките активни  въглеродни басейни,  и води до отделянето на органичен въглерод. Това е бърз процес, силно променлив и в зависимост от местните хидроложки, геоморфологични, вегетационни, климатични и геоложки условия.

Също така, термокарстът се отнася до земната форма, произтичаща от богатата на лед обвивка на земята. Топенето оставя малки, блатисти кухини, тъй като почвата се установява неравномерно. По принцип регионалната термокарстност показва промяна в климата. Наред с покачващите се температури се наблюдава увеличение на валежите. Топилната вода от размразяващата се вода от пермафроста и дъждовната вода започват да се събират в малки вдлъбнатини. По-топлата вода на повърхността, в сравнение с температурата на основата, причинява топене на леда и започва процесът на термокарст.

От друга страна, местните форми могат да бъдат причинени от механични фактори – движението на тежкотоварни автомобили или изграждането на сгради над пермафрост и др.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.