Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Врнежи

Врнежите се (течни и цврсти) капки вода што паѓаат од облаците и стигнуваат до површината на Земјата. Капките што паѓаат во течна агрегатна состојба паѓаат во вид на дожд (слаб и пороен), додека пак цврстите капки на вода вклучуваат снег и град. Врнежите се формираат кога растечките облачни капки стануваат толку големи што паѓаат од сопствената тежина.

Врнежите се клучен фактор во развојот на растенијата и земјоделството воопшто.

Пустините се карактеризираат со екстремно ниски количини на врнежи.

EUMETSAT H-SAF PR-OBS-5 Производствена сателитска област CNMCA.

Сликата го покажува нивото на врнежи забележано од сателитот на 2 јуни 2017 година во  Европа. Овој тип на карта за врнежи исто така се користи за тестирање на моделите за временски прогнози.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.