Океанска струја

Океанската струја е континуирано, насочено движење на морската вода. Струјата се наоѓа на површината на океанот и во нејзините длабочини, течејќи локално и глобално.

Океанските струи се развиваат од силите што делуваат на водата, како што е ротацијата на Земјата, ветерот, температурните разлики, соленоста и гравитацијата на Месечината.

Океанските струи се многу важни за одредување на климата на континентите (особено оние региони што се граничат со океани) и екосистемите.

Source: Dr. Michael Pidwirny, U.S. government publication

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.