Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Oqeani aktual

Një rrymë oqeanike është një lëvizje e vazhdueshme e drejtuar e detit. Rrymat gjenden në sipërfaqen e oqeanit dhe në thellësitë e saj, që rrjedhin si në nivel lokal dhe global.

Rrymat e oqeanit krijohen nga forcat që veprojnë mbi ujë, si rrotullimi i Tokës, era, ndryshimet në temperaturë dhe kripësi, dhe graviteti i hënës.

Rrymat janë shumë të rëndësishme në përcaktimin e klimës së kontinenteve (sidomos ato rajone që kufizojnë oqeanin) dhe ekosistemeve.

Source: Dr. Michael Pidwirny, U.S. government publication

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.