Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ora molekulare

“CLOCK MOLEKULAR” është një emër që përshkruan metoda dhe modele që vlerësojnë se si normat e evolucionit gjenetikndryshojnë  të gjithë pemën e jetës. Ky in ormacion përdoret për të vendosur kohën në këtë pemë. ADN-ja mban gjurmë në lidhje me kohën e ngjarjeve kryesore në evolucion.

Duke krahasuar sekuencat e ADN-së, gjenetistët jo vetëm që mund të rindërtojnë marrëdhëniet midis popullatave apo specieve të ndryshme, por edhe të nxjerrin në pah historinë evolucionare për periudha kohore të thella. Orët molekulare mund të gjurmojnë degët e një peme familjare përsëri në rrënjën origjinale. Meqenëse dy lloje lindi nga një paraardhës i përbashkët, ndodhën ndryshime në gjenomët e tyre. Sa më shumë që llojet ndryshojnë, aq më i madh është numri i dallimeve gjenetike. Duke i numëruar këto dallime, dhe duke i ndarë ato nga shkalla e mutacionit gjenetik, na merr përsëri në kohë tek paraardhësi.

Për shembull, në vitin 2012, studiuesit arriti në përfundimin se epidemia e AIDS në Indi kishte një paraardhës të përbashkët 40 vjet më parë, dhe nga kjo mund të konkludonin përhapjen e sëmundjes. Kjo politikë mjekësore e informuar, ndihmoi të parashikonte se ku do të përhapet sëmundja dhe lejoi shpërndarjen parandaluese dhe efektive të burimeve, duke shpëtuar jetën e panumërt për shkak të saj.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.