Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

DNA

ADN (Acidi nukleik i deoksiribozës) është projekti i trupave tanë.

Pa të nuk do të ishte një “ne”, dhe ajo përcakton në një pjesë të madhe se si funksionojnë trupat tanë.

ADN-ja është ndërtuar si një spirale e dyfishtë, si një shkallë e shtrembëruar.

Blloqet ndërtuese të kësaj shkalle quhen nukleotide,

  • të përbërë nga një fosfat
  • dhe një molekulë sheqeri (deoksiriboza e emëruar)
  • dhe një nga katër bazat, citozina (C), guanina (G), adenina (A) dhe timina (T).

Çiftet e nukleotideve krijojnë anët e kundërta të secilës shkallë, në mënyrë që A gjithmonë çiftohet me T dhe C gjithmonë të çiftëzohen me G.

Sekuenca e nukleotideve përgjatë shkallëve është një kod që “fabrikat” e specializuara brenda qelizave tona përkthehen në cilat përbërës truporë duhet të bëjnë.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.