Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diga

Digat janë kryesisht ndërhyrje vullkanike në një shkëmb ekzistues. Një digë mund të jetë edhe depozita sedimentare në një bashkësi të mëparshme. Diga kryqëzon shkëmbin ekzistues dhe është vertikal në afërsi vertikale.

Diga vullkanike shfaqen për shkak të presionit, stresit dhe deformimit në nëntokë, duke çuar në prita që shfaqen rreth zonës së prekur. Është më e lehtë të njihet një digë sepse ata ndërprejnë kolonën gjeologjike.

Për të dy digat dhe sillet në shkëmbin vullkanik vlen që ato shpesh krijojnë nyje kolone, për shkak të procesit të ftohjes.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.