Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Molekylære klokker

Molekylære klokker er molekyler fra genmateriale som viser hvordan graden av genetisk evolusjon varierer mellom organismer. Denne informasjonen brukes til å sette tidsskala på hvordan artene har utviklet seg, og kan vise tidspunkt for spesielt viktige hendelser i evolusjonen.

Ved å sammenligne DNA-sekvenser, kan genetikere spore grener av et slektstre tilbake til den mest opprinnelige arten. Da to arter oppstod fra en felles forfedre, skjedde endringer i deres genom. Jo mer artene skilte lag, desto større er antallet forskjeller i den genetiske sammensetningen. Ved å telle disse forskjellene, og dele dem med kjente frekvenser av genetisk mutasjon, kan man estimere tiden som har gått siden artene skilte lag.

Et eksempel fra nyere tid: i 2012 konkluderte forskere at AIDS-epidemien i India hadde et felles opphav for 40 år siden. Denne kunnskapen bidro til å forutsi hvor sykdommen vil spre seg i framtida, og som gjør at man kan sette inn forebyggende medisinske tiltak der det trengs, og redde liv.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.