Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Термокарст

Процес на деградација на мразот. Тој брзо се смалува и се складира во длабоки замрзнати јаглеродни базени и резултира со испуштање на органски јаглерод. Ова е брз процес, високо варијабилен и зависи од локалните хидролошки, геоморфолошки, вегетациони, климатски и геолошки услови. Исто така, термокарстот се однесува на форма на земјата која резултира со одмрзнување на тлото богато со мраз. Топењето остава мали мочурливи вдлабнатини бидејќи земјата се распаѓа нерамномерно. Генерално, регионалната активност на термокарстот предизвикува климатски промени. Проследено со зголемени температури, доаѓа и до зголемување на врнежите. Истопената вода од одмрзнувањето на мразот и дождовницата почнуваат да се собираат во мали кратери. Со потопла вода на површината, за разлика од температурата на земјата, мразот се топи и започнува процесот на термокарст.

Од друга страна, локалните форми се создадени од механички фактори-движењето на тешки возила или конструкција на објекти над мразот итн.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.