Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Arktis

Arktis er den nordligste delen av jorden, som omgir nordpolen. Siden regionen er så stor er det vanskelig å definere entydige grenser for å definere den. Ulike internasjonale organisasjoner og kommittéer inkluderer ulike områder til Arktis, avhengig av kulturelle og miljømessige kriterier. Det er 7 stater som helt eller delvis kan sies å ligge i Arktis: Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Canada, USA og Russland.

Med en bred definisjon av Arktis har området et overflateareal på rundt 45 millioner km2, hvorav 1/3 består av hav. I dette området lever det kun ca. 4 millioner mennesker, noe som gjør Arktis til et av verdens mest sparsomme befolkede områder. Omtrent 10% av dette tallet er urfolk.

Livet i Arktis er ganske annerledes enn livet i andre deler av verden. De største byene, som Murmansk, Reykjavik eller Tromsø, ser ut som og fungerer som byer andre steder i verden. Mange bor derimot i små bosetninger spredt over store deler av Sibir, Canada og Skandinavia. Urbefolkningen er i stor grad også bosatt i byer og tettsteder, men en del forfølger en ganske tradisjonell livsstil, som involverer f.eks. reindrift. Lengst nord, f.eks. på Spitsbergen og canadiske øygrupper er det etablert forskningsstasjoner. Alle disse samfunnene, uavhengig av størrelse, har samme bekymringer for isolasjon og tøffe klimaforhold.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.