Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Globale klimamodeller

Globale klimamodeller er viktige verktøy for å kunne si noe om hvordan klima endrer seg, både historisk og frem i tid. Dette er et fagfelt som i stor grad baserer seg på avanserte statistiske analyser, fordi en til dels ønsker å spå om noe som ennå ikke kan observeres (fremtida).

Vanligvis har slike modeller en oppløsning på 200 km til 300 km. Dette betyr at jordens overflate er delt inn i rutenett som er 200 km til 300 km langs hver side. Innenfor hver slik rute blir alt betraktet som likt.

Tidligere baserte globale klimamodeller seg gjerne enten på atmosfæren, jordoverflaten, noen ganger havsirkulasjonen eller en svært forenklet versjon av sjøisen, mens dagens mer komplekse modeller knytter alt dette sammen.

Modellene går i korte trekk ut på å løse et sett med ligninger for å finne verdier for vind, temperatur, fuktighet og trykk når disse inntreffer i ulike kombinasjoner, ikke minst i lys av ulike scenarior for utslipp av klimagasser.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.