Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Klima forsinkelse

En klima forsinkelse er klimaendringer som fortsetter å øke selv om årsaken til dem fjernes. Det skyldes at naturen har ulik reaksjonsevne, og noen klimaeffekter går svært sakte. Det er særlig oppvarming av hav som er med på å skape slike forsinkelser. Det finnes mange tall på hvor lange forsinkelsene er. De er alle heftet med mye usikkerhet, men det synes å være bred enighet om at vi snakker om titalls år. Det betyr at selv om vi stopper alt utslipp av drivhusgasser i dag, kan temperaturen i atmosfæren fortsette å øke til du som leser dette har blitt både gammel og grå.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.