Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Pionowy profil temperatury w atmosferze

Profil pionowy temperatury atmosfery obrazuje zmienność temperatury wraz z wysokością.

Temperatura atmosfery zmienia się w funkcji wysokości nad poziomem morza, i na podstawie profilu rozróżnienie warstw atmosfery jest utrudnione.

Rysunek prezentuje temperaturę powietrza w funkcji wysokości nad ziemią (od 0 do 35 km), objaśniając jak masy powietrza przemieszczają się w atmosferze, i dlaczego ta część atmosfery jest podzielone na 2 części: troposferę (do 14 km), gdzie temperatura spada, oraz stratosferę (powyżej 14 km), gdzie temperatura wzrasta.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.