Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Glaciologist

Glaciology është studiuesi i borës dhe akullit dhe hapësirat me të njëjta karakteristika ngrirëse.

  • Glaciologët analizojnë formimin, lëvizjen dhe efektet e llojeve të ndryshme të akullnajave dhe faqeve akullnajore, për shembull akullnajat malore, kapujt e akullit, fletët e akullit dhe raftet e akullit.
  • Një pjesë e madhe e hulumtimit të kryer nga glaciologët analizon se si akullnajat dhe kapelet e akullit lëvizin dhe ndryshojnë si reagim ndaj ndryshimeve klimatike dhe si këto ndryshime ndikojnë në klimën dhe mjedisin rrethues.
  • Glaciologët kryejnë eksperimente dhe mbledhin të dhëna në vende të largëta në terren sidomos në akullnajat, në të cilat ata instalojnë dhe mirëmbajnë instrumente elektronike dhe aksione ablacioni për matjet e balancës masive (diferenca midis akumulimit dhe shkallës së ablacionit).
  • Ata gjithashtu mbledhin mostrat e akullit dhe borës për të testuar për kritere të ndryshme, duke përfshirë vetitë fizike, si dhe përbërjen kimike.
  • Glaciologët përdorin pajisjet satelitore dhe ajrore për të studiuar shpërndarjen dhe sjelljen e akullit.
  • Pas punës në terren, glaciologët shkruajnë raporte mbi gjetjet eksperimentale dhe sintetizojnë kërkimet.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.