Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Glacjolog

Glacjologia zajmuje się badaniem śniegu, lodu i ich właściwości fizycznych. Glacjolodzy analizują powstawanie, ruch i aktywność różnych rodzajów lodowców, na przykład lodowców górskich, czap lodowych, lądolodów i lodowców szelfowych. Duża część badań prowadzonych przez glacjologów dotyczy tego, jak lodowce i lądolody przemieszczają się i zmieniają pod wpływem zmian klimatu oraz jak te zmiany z kolei wpływają na klimat i otoczenie.

Glacjolodzy prowadzą eksperymenty i zbierają dane w terenie, w odległych lokalizacjach, w szczególności na lodowcach, na których instalują i konserwują elektroniczne oprzyrządowanie i tyczki ablacyjne do pomiarów bilansu masy. Zbierają też próbki lodu i śniegu do testów właściwości fizykochemicznych. Glacjolodzy posługują się teledetekcją satelitarną do badania dystrybucji i zachowania lodu. Po badaniach terenowych glacjolodzy sporządzają raporty na temat wyników badań doświadczalnych.

Glacjolodzy mierzący pokrywę śnieżną na lodowcu

Glacjolog mierzący właściwości pokrywy śnieżnej nagromadzonej w czasie zimy na powierzchni lodowca

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.