Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Geolog i geomorfolog

Regiony polarne są obszarami, gdzie procesy zmieniające obraz powierzchni Ziemi są bardzo żywe. Duże wahania temperatury, aktywne lodowce i  wypływające z lodowców rzeki  tworzą nowe formy rzeźby lądu. Lód morski niszczy wybrzeża w jednym obszarze, ale równocześnie rozbudowuje je w innych. Ta aktywność procesów powoduje, że obszary polarne są  doskonałym terenowym laboratorium  dla badaczy, zajmujących się  budową skorupy ziemskiej i procesami, które ją zmieniają – a wiec dla geologów i geomorfologów. Chociaż specjaliści tych dwu kierunków wywodzą się z różnych działów nauk o Ziemi (geologia jest samodzielną gałęzią wiedzy, a geomorfologia jest częścią geografii), jednak  zarówno obiekty badań, jak i metody  przenikają się wzajemnie.

Geolodzy badający starsze podłoże – zwięzłe skały, budujące podłoże osadów lodowcowych i wodnolodowcowych – korzystają w pierwszym rzędzie z ułatwienia obserwacji, wynikającego z braku szaty roślinnej lub jej niewielkiego rozwoju. Żywe procesy erozji lodowcowej oraz powstawania różnych form  akumulacji osadów na Spitsbergenie  pozwoliły w oparciu o powszechnie w naukach o Ziemi przyjmowaną zasadę aktualizmu (te same procesy, działające w takich samych warunkach powodują takie same skutki w całej historii Ziemi) na wykazanie, że rzeźba obszaru Polski ma pochodzenie lodowcowe i uzasadnienie teorii wielokrotnego wkraczania zlodowaceń kontynentalnych na teren Polski. Obszary polarne  w wielu miejscach nie są do końca zbadane – dla pracujących tam geologów i geomorfologów  to stale szansa na odkrycia, dla pracujących  na obszarach kiedyś zlodowaconych – doskonała okazja do zobaczenia procesów glacjalnych na żywo, dla wszystkich – możliwość pracy w warunkach przyrody nieskażonej ingerencją człowieka.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.