Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Geologist and geomorphologist

Rajonet polare janë zona ku proceset e ndryshimit të sipërfaqes së Tokës janë shumë të gjalla.

Lëvizjet e mëdha të temperaturës, akullnajat aktive dhe lumenjtë që rrjedhin nga akullnajat krijojnë forma të reja tokësore; akulli i detit shkatërron bregun në një zonë, por njëkohësisht e zgjeron atë në të tjera zona.

Ky aktivitet bën që fushat polare të jenë laboratori i përkryer tokësor për kërkuesit që punojnë në copëzimin e dheut dhe proceset që e ndryshojnë atë – gjeologët dhe gjeomorfologët. Megjithëse specialistët në këto dy disiplina rrjedhin nga degë të ndryshme të shkencave të tokës (gjeologjia është një degë e pavarur e dijes dhe gjeomorfologjia është pjesë e gjeografisë), si objektet kërkimore dhe metodat ndërthuren.

  • Gjeologët vëzhgojnë gurë më të mëdhenj tokësorë kompaktë, sfonde akullnajore dhe aqua-glaciale dhe përfitojnë kryesisht nga lehtësia e vëzhgimit që rezulton nga mungesa e vegjetacionit ose nga zhvillimi i tij modest.
  • Proceset e jetesës së erozionit akullnajor dhe formimi i formave të ndryshme të akumulimit të sedimenteve në Spitsbergen kanë lejuar, bazuar në parimet e pranuara përgjithësisht në shkencat tokësore (të njëjtat procese, që veprojnë nën të njëjtat kushte, kanë të njëjtin efekt gjatë gjithë historisë së Tokës) për të treguar se peizazhi i Polonisë ka origjinë akullnajore (glaciale).
  • Ai gjithashtu siguroi arsyetimin bindës për teorinë e akullnajave të shumta kontinentale që hynë në Poloni.
  • Zonat polare në shumë vende nuk janë eksploruar plotësisht:
    – për gjeologët dhe gjeomorfologët ka ende mundësi për zbulim,
    – për ata që punojnë në zonat e akullnajave – një mundësi e madhe për të parë proceset jetësore akullnajore dhe për të punuar në zona të rrethuara nga natyra e paprekur.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.