Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Glacjospeleolog

W ogromnie zróżnicowanym obszarze badań glacjologii istnieje część ukryta w głębi lodowców i lądolodów – szczeliny, studnie i wewnętrzne kanały przepływu wód roztopowych, bardzo podobne do jaskiń krasowych. Podobnie jak jaskinie krasowe, jaskinie lodowe wymagają zastosowania do prowadzenia badań specjalnych technik, wziętych ze sportów ekstremalnych – wspinaczki i speleologii. Ten dział glacjologii nosi nazwę glacjospeleologii. W obrębie organizacji zajmujących się glacjologią ma ona swoją grupę roboczą „jaskinie lodowcowe i kras w regionach polarnych”.

Glacjospeleolodzy zajmują się badaniem systemów studni i korytarzy, stanowiących drogi odpływy wód, pochodzących z topnienia lodu. Wielkość odpływu wód ablacyjnych ma duże znaczenie przy określaniu bilansu masy lodowców. Ma również znaczenie czysto praktyczne – duże lodowce, w których odpływ wód odbywa się przez cały rok, mogą stanowić źródła zaopatrzenia w wodę dla osiedli ludzkich, np. lodowiec Aldegonda na Spitsbergenie zaopatrujący w wodę rosyjską osadę Barentsburg.

Obserwacje rozkładu szczelin i spękań w lodowcach mają duże znaczenie dla określenia sposobu ruchu lodowców. Podobne znaczenie mają obserwacje zaciskania/zwężania szczelin i kanałów lodowych w okresie, kiedy nie są one wypełnione wodą. Obserwacje w jaskiniach podlodowcowych – rozwiniętych na kontakcie lodowca i podłoża skalnego – pozwalają na poznawanie procesów niszczenia podłoża skalnego przez lodowiec (egzaracji) oraz powstawania różnego rodzaju osadów glacjalnych i wodnolodowcowych.

Oprócz cennych danych naukowych glacjospeleologia dostarcza wielu wrażeń estetycznych – próżnie i ostańce lodowe tworzą fantastyczne formy, a przeźroczystość lodu daje w świetle sztucznym wspaniałe efekty optyczne. Badanie szybko zmieniających się systemów daje poczucie stałej eksploracji czegoś nowego.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.