Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Глациоспелеологист

Во многу различни подрачја на истражувања на глициологијата, постои дел скриен во длабочините на глечерите – дупки, бунари и внатрешни канали за одводнување, многу слични на карстните пештери. Како карстните пештери, ледените пештери бараат употреба на специјализирани техники преземени од екстремни спортови, како што се качување по карпи и спелеологија.

Овој дел од глациологијата се нарекува глациоспелеологија. Во рамките на организациите за глициологија, имаат своја работна група “Глечерски пештери и карст во поларните региони”. Глациоспелеологистите испитуваат бунари и системи oд коридори, кои се патеки од вода што произлегуваат од топење на мразот. Големината на аблативниот одлив на вода е од големо значење за одредување на баланс масата на глечерите. Исто така има чисто практично значење – големи глечери, каде што одливот на вода се одвива во текот на целата година, може да обезбеди извори на вода за човечки населби, како што е Aldegond глечерот на Шпицберген, кој ја снабдува со вода руската Баренцбургска населба. празнините и пукнатините во глечерите се важни за одредување на динамиката на движењетона глечерот.

Слични набљудувања се направени од стегање / стеснување на заоблени и ледени канали за време на периоди кога тие не се полни со вода. Набљудувања во пештерите на мразот – развиени од контактот на глечерот и карпата – овозможуваат да се запознаат со процесите на глацијална ерозија и формирање на различни видови на глацијални наслаги. Покрај вредните научни податоци, глациoспелеологијата обезбедува одлично визуелно искуство – пареата и ледените плочи создаваат фантастични форми, а транспарентноста на мразот дава одлични оптички ефекти во вештачката светлина. Проучувањето на брзо менувачките системи дава чувство на постојано истражување на нешто ново.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.