Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Hindcasting

Hindcast është një proces i testimit model numerik, të modeleve kompjuterike (p.sh., modelet e ndryshimit të klimës), duke i krahasuar ato me vrojtimet aktuale historike për të përcaktuar shkallën në të cilën modelet kombinojnë të dhënat historike.

Një model që nuk përputhet me realitetin nuk do të prodhojë parashikime reale, kështu që kërkon ndryshim të parametrave për t’iu përshtatur më mirë vëzhgimeve.

Nëse modeli përputhet me të dhënat e vëzhguara të temperaturës, kjo do të thotë se përputhet me vëzhgimet dhe prandaj është më e besueshme.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.