Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Instituti i Burimeve Natyrore të Grenlandës

Grenlandë Instituti i Burimeve Natyrore është pronë e qeverisë së Grenlandës është kryesisht e vendosur në kryeqytetin e Grenlandës, Nuuk (me objekte shtesë në vende të ndryshme).

Ajo ka qenë në veprim që nga viti 1995. Ai fokusohet kryesisht në studimin e ekosistemeve Arktike, monitoron burimet e jetesës dhe mjedisin në Grenlandë dhe këshillon Qeverinë e Grenlandës dhe autoriteteve të tjera për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve jetësore dhe ruajtjen e mjedisit dhe biodiversitetit.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.