Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Nderakullnajore

Një Ndërakullnajore është një periudhë kohore me klimë të ngrohtë mes dy epokave të akullnajave. Në 2.6 milion vitet e fundit, toka ka përjetuar shumë ndryshime ku klima ka pasur luhatje mes akullnajave dhe ndërgrirjeve.

Ne jetojmë në një Ndërngrirje që në Evropë quhet Holocen. Kjo periudhë me klimë të ngrohtë filloi rreth 11.700 vjet më parë kur përfundoi epoka e đalles së akullit.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.