Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Photoperiod

Photoperiod. (Cikël i përsëritur i periudhave të dritës dhe të errësirës).

Shuma e orëve në një ditë ku mjedisi është i lehtë; një interval në ciklin 24-orësh kur organizmat e gjallë janë të ekspozuar ndaj dritës, në lidhje me efektin e saj mbi rritjen, zhvillimin dhe sjelljen.

Sasia e dritës së marrë, së bashku me temperaturën, është një nga faktorët e jashtëm që shkaktojnë migrimin e kafshëve ose bimëve, fenofaza, (fazat e dukshme të zhvillimit).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.