Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Rrezatimi

Parashikimet e ndryshimeve në klimën e ardhshme për shkak të emetimeve nga aktivitetet njerëzore fillojnë me zhvillimin e rrezatimeve. Këto skenarë nuk janë parashikime, por paraqesin kushte bindëse në të ardhmen nën supozime të veçanta.

Rrezatimi është vlerësimi për emetimet e ardhshme të gazrave serrë të lëshuara në atmosferë. Vlerësime të tilla bazohen në parashikimet e mundshme të rritjes ekonomike dhe të popullsisë dhe zhvillimit teknologjik, si dhe proceset fizike brenda sistemit klimatik.

Skenarët e tillë janë të domosdoshëm për të krahasuar mes tyre rezultatet e modeleve të ndryshme të klimës, duke shikuar se cilat janë rezultatet e ndryshme (në varësi të modeleve) me të njëjtën hipotezë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.