Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Roche moutonnée

Një formacion shkëmbor i bregut të krijuar nga kalimi i një akullnaje, në mënyrë të butë, të pjerrët, që ballafaqohet me shpatullat që rezultojnë nga shpërbërja akullnajore dhe një shpat i pjerrët dhe i përafërt që vjen nga pjerrësia e akullnajave.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.