Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

RNB Hipoteza Botërore

Hipoteza Botërore RNB është teoria se format e hershme të jetës mund të kenë mbështetur vetëm në ARN për të ruajtur informacionin gjenetik dhe për të katalizuar reagimet kimike. Proteinat kërkojnë që ADN të ruajë informacionin, por ADN-ja gjithashtu kërkon që proteina të bëjë punë biokimike.

As ADN-ja as proteina nuk mund ta mbështesin vetëm jetën ARN është molekula e vetme që është e aftë të dyja vetë-replikimin dhe funksionimin katalitik. Ky koncept u shfaq në vitet 1960 nga Carl Woese, Francis Crick dhe Leslie Orgel.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.