Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Арктическа разделителна линия на дървесните видове

Арктическа разделителна линия на дървесните видове  е северната граница на растежа на дърветата; границата криволичи  между тундра и бореалната гора, след което климатът е твърде тежък за разрастването на дървесните видове. Тази разделителна линия е разположена на повече от 13000 километра. Това е най-голямата екологично преходна зона на повърхността на планетата – размита граница, която всъщност пресича на север и на юг и може да изглежда плавно променяща се или остра, в зависимост от локализацията; това е приблизително очертаване на истинската южна граница на Арктическата зона. Последните  промени в позицията на арктическата  разделителна линия на дървесните видове и пространствената структура на близките гори са показатели за изменението на климата.

Позицията на арктическата  разделителна линия на дървесните видове остава  доста стабилна в северното полукълбо от 3500 години ПНЕ  до наши дни. Изследванията на северната линия на арктическата разделителна линия на дървесните видове  са свързани с многобройните екологични контроли, като например постоянното замразяване, влагата, топлината, радиацията и моделите  на фронтално движение (Barry 1967, Bryson 1966, Hare and Ritchie 1972, Hustich 1966, Larsen, 1989).

Неотдавнашните експерименти по моделиране показват, че арктическата разделителна линия на дървесните видове може да бъде изместена на север от десетки до стотици километри, ако се реализират очакваните мащаби на глобалното затопляне, дължащи се на увеличение на атмосферните парникови газове.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.