Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Биоминиране

Биоминирането е процес на използване на микроорганизми (микроби) за извличане на метали, като мед от скални руди или от минни отпадъци. Техниките за биоминиране могат да се използват и за почистване на места, замърсени с метали.

Необходими са минимални капиталовложение, оперативните  разходи са ниски, както и вложената  енергия. Тази технология  също така се счита и  за щадяща по отношение на околната среда, тъй като генерира минимално количество замърсители.
Използването на бактерии може да доведе до извличане на до 90% от общия метал в мина,

вместо само 60% при традиционните техники.

Микроорганизмите: микроби, предимно бактерии, използвани за биоминиране, са естествено присъстващи в минните обекти. Те обикновено използват главно кислород и СО2 , и също така използват самия минерал като източник на енергия.

Ако миньорският участък остане неизползван за известно време, микроорганизмите в крайна сметка биха освободили мед от скалите, но това може да отнеме стотици години.
За да се ускори процесът в лабораториите за биоминиране, учените използват метода на био-възстановяване.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.