Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Инвазивни видове

Инвазивните видове, които често превъзхождат по брой местните видове, по отношение на ресурси или местообитания, променят структурата на общността и потенциално водят до изчезване. Такива видове могат да пристигнат в нови райони чрез естествена миграция, но също така често биват въвеждани, в резултат на човешката дейност, и те се явават като основна причина, водеща до загуба на биоразнообразие. Те могат да повлияят на химическия състав на водата, наличието на ресурси и дори да променят хранителната мрежа.

Характеристики на инвазивните видове са:

• Възможност за адаптиране към  разнообразни условия (широк диапазон на екологична толерантност)
• Бързи темпове на растеж на представителите на вида животни
• Характеристики, които ги правят лесно интегруеми  в нови местообитания
• Възпроизвеждане, позволяващо бързо нарастване на популацията.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.